δαήμων, ονος 2 (δέδαε) vešč, izveden, izkušen, τινός, ἔν τινι v čem.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek