δαιμονάω (δαίμων) sem besen, obseden, muči me prazen strah.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek