δάϊος 3 in ep. δήιος (δαίω) 1. ep. poet. žgoč, plamteč, švigajoč, poguben, strašen, sovražen; subst. sovražnik, neprijatelj. 2. poet. nesrečen, beden.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek