δαΐ-φρων, ονος, ὁ, ἡ ep. 1. (δαΐς, φρήν) hraber, bojevit. 2. (δαῆναι, φρήν) razumen, preudaren, vešč, izveden, spreten.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek