δανεισμός, ὁ (δανείζω) zajem, posojilo, jemanje prevelikih obresti, oderuštvo.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek