Δαρδανίη, pokrajina blizu Troade; preb. Δαρδάνιοι, οἱ, in Δάρδανοι, οἱ, fem. Δαρδανίς, ίδος, ἡ.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek