animírati -am TDe/Dg/Pr dov. in nedov.

1. animírati3(4) v posplošenem pomenu kdo/kaj povzročiti koga/kaj prizadevn-o/-ega za koga/kaj (s čim) /s čim / kako/ , Sam1 — Sam4 — pSam4 — (pSam6): — /pSam6/Prisln/: Sam1|xPvd ž+/– abstr.+/–| + Glag|De|Mo + Sam4|yPrd ž+/–| + p ∩ Sam4|zRa/Cd ž abstr.| (+ p ∩ Sam6|zS/Vsd ž–/+ abstr.+/–|) /+ p ∩ Sam6/Prisln|wNd|/ Prijatelj ga je (z obljubami) animiral še za resnejši trening, Uspeh ga je /zelo/ animiral za še intenzivnejše delo, To ga je animiralo za resni študij, Pravilno sestavljeni učni načrti /lahko/ (z dobrimi metodološkimi potezami) animirajo učence za šolsko delo ; prim. motivírati navdúšiti razgíbati spodbudíti vzbudíti

gled. animírati2(3) kdo/kaj oživiti kaj (s čim) , Sam1 — Sam4 — (pSam6): Sam1|xPvd ž+/– abstr.+/–| + Glag|De| + Sam4|yPrd ž+/–| (+ p ∩ Sam6|zS/Vsd ž+/– abstr.–/+|) Igralci so animirali lutko (z različno dolgimi nitmi oziroma vrvicami)Vir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek