apelírati na -am na R dov. in nedov.

1. apelírati na3 kdo/kaj pozivati koga za koga/kaj , Sam1 — pSam4 — (p)Sam4/S: Sam1|xPvd ž+/–| + Glag|De|Mo + p ∩ Sam4|yRad ž+| + (p) ∩ Sam4/S|zC/Nad ž abstr.| Politiki so apelirali na ljudi, naj se za stvar zavzamejo, Civilna iniciativa je apelirala na vladne službe za boljšo zdravstveno oskrbo ; prim. pozívati

2. apelírati na2 kdo/kaj sklicevati se na kaj , Sam1 — pSam4: Sam1|xPvd ž+/–| + Glag|De|Mo + p ∩ Sam4|yRa/Vsd ž abstr.| Apelirali so na njegov razum, Apelirali so na njegovo politično angažiranost ; prim. pozívati na skliceváti se naVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek