balkanizírati -am TDe/Dg/Pr nedov. in dov., nav. slabš.

1. balkanizírati2 v posplošenem pomenu kdo/kaj uvajati balkanske razmere v/na koga/kaj /po čem / s čim / kako/ , Sam1 — Sam4: — /pSam5/6/Prisln/: Sam1|xV/Pvd ž+/–| + Glag|De| + Sam4|yPrd ž–/+ abstr.+/–| /+ p ∩ Sam5/6/Prisln|wNd|/ /S starimi napravami/ so /popolnoma/ balkanizirali delovni postopek, /Po starih postopkih/ so ljudi /nasilno/ balkaniziraliVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek