bedéti nad -ím nad tudi bdéti nad -ím nad ST/D, NTDg/Pr, nedov., bedì tudi bdì

1. bedéti nad2 neobč. kdo/kaj upravljati s kom/čim /kot kdo/kaj/kakšen / brez koga/česa / na kom/čem / s kom/čim / kako/ , Sam1 — pSam6: — /kotSam1/Pridk /pSam2/5/6 / Prisln/: Sam1|xNs/p ž+/–| + Glag|POS/Mso|Mo + p ∩ Sam6|yRa/Vss/p ž+/– abstr.–/+| /+ kotSam1/Pridk / pSam2/5/6 / Prisln|wNs/p|/ Starši bedijo nad otroki, Bedi nad vedenjem učencev ; prim. uprávljati z/sVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek