bogatíti -ím SpL nedov.

1. bogatíti2 kdo/kaj delati koga/kaj bogat-o/-ega /s čim/kako/ , Sam1 — Sam4: — /pSam6/Prisln|wNd|/: Sam1|xV/Pvd ž+/– abstr.–/+| + Glag|De (L T L+)| + Sam4|yPr/Vsd ž+/– abstr.–/+| /+ p ∩ Sam6/Prisln|wNd|/ Kupčije in špekulacije so jih /vedno bolj/ bogatile, Svoje podjetje bogati /z delom/, Železo in premog bogatita deželo ; prim. bóljšati izboljševáti spremínjati

2. bogatíti2(3) kdo/kaj večati (komu/čemu) kaj /s čim/kako/ , Sam1 — (Sam3) — Sam4: — /pSam6/Prisln|wNd|/: Sam1|xV/Pvd ž+/–| + Glag|De (L T L+)| (+ Sam3|x/zPred č+|) + Sam4|yPr/Vsd ž abstr.+/–| /+ p ∩ Sam6/Prisln|wNd|/ /Z neverjetno vztrajnostjo/ (si) je bogatil vedenje o določenih stvareh, /Z branjem/ je (otrokom) bogatil besedni zaklad ; prim. bóljšati izboljševáti množíti véčati

3. bogatíti2 kdo/kaj delati kaj boljše /s čim/kako/ , Sam1 — Sam4: — /pSam6/Prisln|wNd|/: Sam1|xV/Pvd ž+/– abstr.+/–| + Glag|De (L T L+)| + Sam4|yPr/Vsd ž abstr.+/–| /+ p ∩ Sam6/Prisln|wNd|/ Časopis so bogatili /z ilustracijami/, Izčrpano zemljo so bogatili /s humusom/, /S potovanji/ je bogatil svoje znanje ; prim. bóljšati izboljševáti spremínjatiVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek