bráti bêrem Rz, R, nedov., brál

1. bráti1 kdo/kaj razpoznavati znake za glasove in oblikovati besede, stavke, tudi z govorilnimi organi /na/skozi kaj / s čim /kako/ , Sam1: — /pSam4/6/S/Prisln/: Sam1|xVd č+| + Glag|S| /+ p ∩ Sam4/6/S/Prisln|wNd|/ Zna brati in pisati, Bolnik naj /čimmanj/ bere, Zunaj nekdo govori, Bere /z naglasom in skozi nos/, Bere /s težavo/, Bere /, kot bi imel žgance v ustih/, Slepi berejo /s prsti/, Tam je stal, kakor beremo, velik grad, brezos. Knjiga se /lepo/ bere

2. bráti2 kdo/kaj z govorjenjem izražati, posredovati kaj/o čem /brez česa / na kaj / s čim /kako/ , Sam1 — (p)Sam4/5/S: — /pSam2/4/6/S/Prisln/: Sam1|xVd č+| + Glag|S|(Mo) + (p) ∩ Sam4/5/S|yVsd ž abstr.| /+ p ∩ Sam2/4/6/S/Prisln|wNd|/ Kar naprej je nekaj brala, Kaj bereš?, Bral je o svojih doživetjih, /Važno/ bere o pomembnih stvareh, Brali smo, da je predstava uspela ; kdo/kaj razumevati kaj /brez česa / na kaj / s čim /kako/ , Sam1 — (p)Sam4/5/S: — /pSam2/4/6/S/Prisln/: Sam1|xVd č+| + Glag|S|(Mo) + (p) ∩ Sam4/5/S|yVsd ž abstr.| /p ∩ Sam2/4/6/S/Prisln|wNd|/ Naučil se je brati sledove, /Brez težav/ je brala note ; prim. izrážati posredováti

3. bráti2 kdo/kaj biti sposoben, znati, obvladati kaj 'jezik' /brez/iz/z/s česa / na kaj / s čim /kako/ , Sam1 — Sam4: — /pSam2/4/6/S/Prisln/: Sam1|xVd č+| + Glag|S| + Sam4|yVsd ž abstr.+/–| /+ p ∩ Sam2/4/6/S/Prisln|wNd|/ Bere šest jezikov, Slabo bere slovenščino, Bere /francosko/, /Tekoče/ bere francoščino ; prim. obvládati znáti

4. bráti2(3) kdo/kaj biti sposoben, znati ugotavljati (komu/čemu) kaj 'misli, čustva' /brez/iz/z/s česa / na kaj / s čim /kako/ , Sam1 — (Sam3) — Sam4: — /pSam2/4/6/S/Prisln/: Sam1|xVd č+| + Glag|S| (+ Sam3|zN/Pred ž+/–|) + Sam4|yVsd ž abstr.+/–| /+ p ∩ Sam2/4/6/S/Prisln|wNd|/ Usodo (si) je brala /iz kart/, /Z dlani/ (mu) je brala prihodnost, /Z nosu/ (mu) berem, da laže ; prim. napovedováti ugíbati ugotávljati

5. bráti2(4) kdo/kaj nabirati (komu/čemu) kaj (za kaj) /brez/iz/z/s česa / na kaj / s čim /kako/ , Sam1 — (Sam3) — Sam4 — (pSam4): — /pSam2/4/6/S/Prisln/: Sam1|xVd č+| + Glag|De| (+ Sam3|zN/Pred ž+/–|) + Sam4|yVsd ž+/– abstr.–/+| (+ p ∩ Sam4|zC/Rad ž+/– abstr.–/+|) /+ p ∩ Sam2/4/6/S/Prisln|wNd|/ /Navadno/ so brali želod (za svinje), Brali so (si) suhljad (za hude mrzle čase), Čebele že berejo ajdo oz. na ajdi ; prim. nabírati tŕgati zbírati

rad. bráti1 kdo/kaj razpoznavati znake za glasove in oblikovati besede, stavke, tudi z govorilnimi organi /na/v kaj / s čim /kako/ , Sam1: — /pSam4/6/S/Prisln/: Sam1|xVd č+| + Glag|S| /+ p ∩ Sam4/6/S/Prisln|wNd|/ Napovedovalec bere /v živo/
šol. bráti1 kdo/kaj razpoznavati znake za glasove in oblikovati besede, stavke, tudi z govorilnimi organi /na/v kaj / s čim /kako/ , Sam1 — /pSam4/6/S/Prisln/ Učitelj bere naprej, učenci pa za njim
tisk. bráti2 kdo/kaj biti sposoben, znati ugotavljati kaj 'korekture' , Sam1 — Sam4: Sam1|xVd č+| + Glag|S| + Sam4|yVsd ž abstr.| Berejo korektureVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek