cíljati na -am na R nedov.

1. cíljati na2(3) kdo/kaj nanašati se na koga/kaj (s čim) /brez koga/česa /s kom/čim / kako/ , Sam1 — pSam4 — (pSam6): — /pSam2/6/Prisln/: Sam1|xPv/Vd ž+/– abstr.–/+| + Glag|De|Mo + p ∩ Sam4|yC/Ra/Vsd ž+/– abstr.–/+| (+ p ∩ Sam6|zS/Od ž–/+|) /+ pSam2/6/Prisln|wNd|/ Besede in očitki nasploh merijo nanj, Vsi ukrepi merijo na utrditev gospodarstva, (S tem vprašanjem) meri na domače razmere, Ekipa meri na najvišje lovorike ; prim. mériti na nanášati se na

2. cíljati na2 kdo/kaj želeti koga/kaj /brez koga/česa /s kom/čim / kako/ , Sam1 — pSam4: — /pSam2/6/Prisln/: Sam1|xPv/Vd ž+/– abstr.–/+| + Glag|De|Mo + p ∩ Sam4|yC/Ra/Vsd ž+/– abstr.–/+| /+ pSam2/6/Prisln|wNd|/ /Z velikimi pričakovanji/ že več let cilja na to službo, Že nekaj časa cilja na nekaj ljudi, ki si jih želi pridobiti ; prim. pričakováti želétiVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek