čúvati se -am se R nedov.

1. čúvati se2 v posplošenem pomenu kdo/kaj izogibati se koga/česa /pred/s čim/ /kako/koliko/ , Sam1 — Sam2: — /pSam6/Prisln/kol/: Sam1|xV/Pvp/dog ž+/–| + Glag|Pro (Mso)| + Sam2|yRa/Vsp/dog ž–/+ abstr.+/–| /+ p ∩ Sam6/Prisln/kol|wN/Kolp/dog|/ Fant se /skrbno/ čuva slabe družbe, /Z molkom/ se čuva prehitre sodbe ; prim. braníti/brániti se izogíbati se pazíti/páziti se varováti seVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek