délati za -am za TDe/Dg/Pr nedov.

1. délati za2 v posplošenem pomenu kdo/kaj delovati za koga/kaj /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — pSam4: — /kotSam1/Pridk/v/kol/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xVd č+| + Glagp|De|Mo + p ∩ Sam4|yC/Vs/Ra/Pr/Sd ž+/– abstr.–/+| /+ kotSam1/Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/L/Kol/Vzd|/ Dela za otroke, Dela za mir ; prim. prispévati za prizadévati si za skrbéti zaVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek