dialogizírati -am G nedov. in dov.

1. dialogizírati2 kdo/kaj delati kaj kot dialog /po čem / s čim / kako/ , Sam1 — Sam4: — /pSam5/6/Prisln/: Sam1|xV/Pvd ž+/–| + Glag|R| + Sam4|yPrd ž abstr.| /+ p ∩ Sam5/6 / Prisln|wNd|/ Zgodbo je /posrečeno/ dialogiziral

2. dialogizírati1 os. v mn./dv. kdo izmenjavati mnenja z zastopniki različnih stališč /po čem / s čim / kako/ , Sam1: — /pSam5/6/Prisln/: Sam1|xV/Pvd ž+/–| + Glag|R| /+ p ∩ Sam5/6 / Prisln|wNd|/ /Konstruktivno/ so dialogiziraliVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek