diskvalificírati -am SpL dov. in nedov.

1. diskvalificírati2 kdo/kaj moralno ponižati koga /s čim / kako/ , Sam1 — Sam4: — /pSam6/Prisln/: Sam1|xPvp ž–/+ abstr.+/–| + Glag|Pro (L)| + Sam4|yPrp č+| /+ p ∩ Sam6/Prisln|wNp|/ To dejanje ga je /popolnoma/ diskvalificiralo ; prim. čustv. blamírati osméšiti osramotíti ponížati razvrednôtiti

šport. diskvalificírati2 kdo/kaj izločiti koga iz tekmovanja , Sam1 — Sam4: Sam1|xPvp ž+/–| + Glag|Pro (L)| + Sam4|yPrp ž+| Tekmovalca so diskvalificirali, Konja so diskvalificiraliVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek