dišáti po -ím po STET/NT/NP nedov., čustv.

1. dišáti po2 kaj ravnati se po čem /kako/ , Sam1 — pSam5: — /Prisln/: Sam1|xN/Pvs ž+/– abstr.–/+| + Glag|St|Mo + p ∩ Sam5|yRas ž–/+ abstr.–/+| /+ Prisln|wNs|/ Beseda diši po čitalniški dobi, Precej prisotnega je dišalo po bogastvu, brezos. /Močno/ že diši po snegu ; prim. obráčati se po orientírati se po ravnáti se po zgledováti se poVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek