dníniti -im R nedov., neobč.

1. dníniti1 kdo hoditi na/v dnino /kako/koliko/ , Sam1: — /Prisln/kol/: Sam1|xNd č+| + Glag|Mso| /+ Prisln/kol|wN/Kold|/ /Veliko in rad/ je dninil, /Pogosto/ je dninil ; prim. služíti/slúžiti

2. dníniti1(2) kdo biti na dnini (pri/pod kom / kje / kdaj) , Sam1 — (pSam5/6/Prislk/č): Sam1|xNd č+| + Glag|Mso| (+ p ∩ Sam5/6 /Prislk/č|yRa/M/Čd ž+/–|) (Letos) je dninil (pri bližnjem posestniku), (V prihodnje) bo dninil (pod zahtevnim gospodarjem) ; prim. služíti/slúžitiVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek