dočákati -am ST/D, NTDg/Pr, dov., dočákajte in dočakájte; dočákala in dočakála

1. dočákati2 kdo/kaj s čakanjem doseči koga/kaj /kdaj / za koliko časa / po kolikem času/kako/ , Sam1 — Sam4: — /Prislč/kol/n/: Sam1|xNdog/p ž+/–| + GlagFk|POS/Mso| + Sam4|yVs/Radog/p ž+/– abstr.–/+| /+ Prislč/kol/n|wKol/Ndog/p|/ /Končno/ so dočakali prevod te pesnitve, /Po dolgem času/ je le dočakala brata, Dočakali so mir in priznanje, Dočakali so vlak ; prim. doséči pričákati

2. dočákati2 kdo/kaj doživeti kaj , Sam1 — Sam4: Sam1|xNdog/p ž+/–| + GlagFk|POS/Mso| + Sam4|yVs/Radog/p ž abstr.| Dočakal je redek jubilej, Dočakala je sto let, Vsi po vrsti so dočakali visoko starost, Jutra ne more več dočakati ; prim. doživétiVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek