dopingírati -am R dov. in nedov.

1. dopingírati2(3) v posplošenem pomenu kdo/kaj poživljati koga/kaj (s čim) nedovoljenim /zaradi česa / s čim / kako/zakaj/ , Sam1 — Sam4 — (pSam6): — /pSam2/6/Prisln/vz/: Sam1|xV/Pvd č+| + Glag|De(L T L+)| + Sam4|yPrd ž+| (+ p ∩ Sam6|zS/Vsd ž–/+ abstr.–/+|) /+ p ∩ Sam2/6/Prisln/vz|wN/Vzd|/ Vrhunske športnike so /navadno/ dopingirali (z najnovejšimi in najdražljimi serumi), (S to snovjo) je uspel /dobesedno/ dopingirati svojega konja ; prim. aktivírati drogírati omámljati požívljati spodbújatiVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek