dostáviti -im R(G) dov.

1. dostáviti3(4) v posplošenem pomenu kdo/kaj poslati komu/čemu koga/kaj (na/v kaj / kam) /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — Sam3 — Sam4 — (pSam4/Prislk): — /kotSam1/Pridk/v/kol/pSam2–6/S/Prisln/kol/vz/: Sam1|xPvd ž+| + Glag|P| + Sam3|zPred ž+/–| + Sam4|yPr/Rad ž–/+ abstr.–/+| (+ p ∩ Sam4/Prislk|zCM/Cd ž–/+ abstr.–/+|) /+ kotSam1/Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/S/Prisln/kol/vz|wN/L/Kol/Vzd|/ Kupljeno blago jim /po želji/ dostavimo (na dom), Knjige jim je dostavil (v ustanovo) /po kurirju/, Ponesrečenim so (na prizadeto področje) /hitro/ dostavili pomoč, Špecerijo so ji dostavili (na dom), Živila so jim dostavili /v velikih količinah/, Dostavili so jim cenik svojih storitev, Uredništvom so javnomnenjski centri dostavili različne analize ; prim. dobáviti kupíti/kúpiti nabáviti ponudíti/ponúditi posláti priložíti prinêsti pripeljáti priskrbéti

2. dostáviti2(3) kdo/kaj dodatno povedati kaj ((h/k) komu/čemu / na/v kaj / kam) /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — Sam4/S — ((p)Sam3/4/Prislk): — /kotSam1/Pridk/v/kol/pSam2–6/S/Prisln/kol/vz/: Sam1|xPvd ž+| + Glag|R| + Sam4/S|yPr/Vsd ž abstr.+| (+ (p) ∩ Sam3/4/Prislk|zCM/Cd ž–/+ abstr.–/+|) /+ kotSam1/Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/S/Prisln/kol/vz|wN/L/Kol/Vzd|/ (Besedilu) je dostavil še nekaj nujno potrebnih besed, /Tišje/ je /bolj vstran/ (jim) še marsikaj dostavil, (Proti povabljenim) je /javno/ dostavil, da se bodo o tem še dodatno informirali ; prim. dodáti pripómnitiVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek