drémati -ljem in drémati tudi dremáti -am ST/DNTDg/Pr nedov.

1. drémati1 kdo/kaj / komu/čemu biti v stanju med budnostjo in spanjem /kot kdo/kaj/kakšen / brez/od koga/česa / na kom/čem / s kom/čim / kako/ , Sam1/3: — /kotSam1/Pridk /pSam2/5/6 / Prisln/: Sam1/3|xNs/p ž+/–| + Glag|St/Pro| /+ kotSam1/Pridk / pSam2/5/6 / Prisln|wNs/p|/ Nekateri so dremali ali spali, drugi pa bedeli, Otroci dremljejo ali spijo /kot polhi/, Pes največkrat /samo/ dremlje, čustv. /Sladko/ dremlje, brezos. Na senu se /dobro/ spi ali /samo/ dremlje, Takrat se je /bolj malo/ spalo, /kvečjemu samo/ dremalo, Pogosto se (mu) dremlje, pren., pesn. Hiše so /tiho/ dremale ; prim. počívati spáti

2. drémati2 neobč., čustv. kdo/kaj nedejavno nahajati se sredi česa / v/na/ob/pri kom/čem / pred/med/nad/pod/za čim / kje/kdaj/koliko časa za tak počitek /kot kdo/kaj/kakšen / brez koga/česa / na kom/čem / s kom/čim / kako/ , Sam1 — pSam2/5/6/Prislk/č/kol: — /kotSam1/Pridk/pSam2/5/6/Prisln/: Sam1|xNs/p ž+/– abstr.–/+| + Glag|St/Pro|(Mo) + (p) ∩ Sam2/5/6/Prislk/č/kol|yM/Ra/Č/Kols/p ž–/+ abstr.+/–| /+ kotSam1/Pridk/pSam2/5/6/Prisln|wNs/p|/ V mladostnikih spolnost še dremlje, V njem dremlje velika odločnost, Rudno bogastvo dremlje pod zemljo in se vsaj deloma prebudi z vulkanskimi izbruhi ; prim. počívati spátiVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek