invertírati se -am se R(P) dov. in nedov., neobč.

1. invertírati se1(2) v posplošenem pomenu kdo/kaj preusmeriti se (proti komu/čemu / v/na/skozi kaj / na/v/po čem / kam/kod) /kako/ , Sam1 — (pSam3–5/Prislk): — /Prisln/: Sam1|xVd ž+/–| + Glag|De(CM)| (+ p ∩ Sam3–5/Prislk|zC/CMd ž abstr.+/–|) /+ Prisln|wNd|/ Kmetje so se invertirali (v pitanje telet), Po puberteti se je /spolno/ invertiral ; prim. preobrníti/preobŕniti se preusmériti seVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek