izgubíti se -ím se tudi zgubíti se -ím se NTDg/Pr, dov., izgúbil se tudi zgúbil se

1. izgubíti se1(2) kdo/kaj nepredvideno, neopazno iti, oditi, z manjšanjem obsega, intenzivnosti postati neviden, neopazen (izpred/iz/z/s koga/česa / v/na/za kaj / kam / v/na/pri/ob/po čem / za/med/pred kom/čim / kje) /kot kdo/kaj / sredi/blizu/iz/zaradi koga /česa / proti komu/čemu / za koga/kaj / pri/na/v/po/ob čem / s kom/čim / kako/zakaj/ , Sam1 — (pSam2/4–6/Prislk/č): — /kotSam1/Sam2–6/S/Prisln/vz/: Sam1|xNdog/p ž+/– abstr.–/+| + GlagFk|E| (+ p ∩ Sam2/4–6/Prislk/č|yM/Č/Radog/p ž–/+ abstr.–/+|) /+ kotSam1 / p ∩ Sam2–6/S/Prisln/vz|wN/Vzdog/p|/ Sam bi se (v nepoznanem mestu) /zlahka/ izgubil, Ta pa se že ne bo izgubil, /Skoraj/ izgubil se je (najprej v obsežnem gradivu, potem pa še v malenkostih), /Tudi zaradi trdnega značaja/ se v življenju ne bo /kar tako/ izgubil, Nekatere barve na sliki so se izgubile, Madež se še ni izgubil, Voda s poplavljenega področja se je /presenetljivo hitro/ izgubila, Znaki bolezni so se /kar naenkrat/ izgubili, čustv. Izgubil se je (pri zadnjih vratih) /kot dim/, Izgubili so se /, kot bi se v zemljo udrli/ ; prim. izgíniti čustv. poníkniti zabrísati se zbrísati se

2. izgubíti se2 v posplošenem pomenu kdo/kaj postati neviden izpred/iz/z/s koga/česa / v/na/za kaj / kam / v/na/pri/ob/po čem / za/med/pred kom/čim / kje /kot kdo/kaj / sredi/blizu/iz/zaradi koga /česa / proti komu/čemu / za koga/kaj / pri/na/v/po/ob čem / s kom/čim / kako/zakaj/ , Sam1 — pSam2/4–6/Prislk/č: — /kotSam1/Sam2–6/Prisln/vz/: Sam1|xNs/p ž+/–| + GlagFk|E|Mo + p ∩ Sam2/4–6/Prislk/č|yM/Č/Ras/p ž–/+ abstr.–/+| /+ kotSam1 / p ∩ Sam2–6/Prisln/vz|wN/Vzs/p|/ Letalo se je izgubilo v daljavi, za oblaki, /Kot kafra/ se je izgubil je v množici, /Nenadoma/ se je slika izgubila z ekrana, /Hinavsko/ se ji je izgubil izpred oči, Izgubila sta se v vežo, Sonce se je /hipoma/ izgubilo za goro, Med pavzo se je /dobesedno/ izgubil ; prim. izgíniti čustv. poníkniti vstopíti/vstópiti zaíti

3. izgubíti se1 v posplošenem pomenu kaj prenehati biti, obstajati /kot kdo/kaj / sredi/blizu/iz/zaradi koga /česa / proti komu/čemu / za koga/kaj / pri/na/v/po/ob čem / s kom/čim / kako/zakaj/ , Sam1: — /kotSam1/Sam2–6/Prisln/vz/: Sam1|xNdog/p ž–/+ abstr.+/–| + GlagFk|E| /+ kotSam1 / p ∩ Sam2–6/Prisln/vz|wN/Vzdog/p|/ Napetost se je izgubila, Nesoglasja med njimi so se izgubila, Stari običaji so se izgubili, čustv. Če se bo tako nadaljevalo, se bomo izgubili z zemeljskega površja, Jadrnice so se izgubile iz morskega prometa, Bolnik se je za kratek čas zavedel, potem pa se je spet izgubil ; prim. izgíniti omedléti razpršíti se

4. izgubíti se1(2) nav. 3. os., nav. olepš., v posplošenem pomenu kdo/kaj biti ukraden, vzet (izpred/iz/z/s koga/česa / v/na/za kaj / kam / v/na/pri/ob/po čem / za/med/pred kom/čim / kje) /kot kdo/kaj / sredi/blizu/iz/zaradi koga /česa / proti komu/čemu / za koga/kaj / pri/na/v/po/ob čem / s kom/čim / kako/zakaj/ , Sam1 — (pSam2/4–6/Prislk/č): — /kotSam1/Sam2–6/S/Prisln/vz/: Sam1/PridkolSam2|xNs/p ž+/–| + GlagFk|E| (+ p ∩ Sam2/4–6/Prislk/č|yM/Č/Ras/p ž–/+ abstr.–/+|) /+ kotSam1 / p ∩ Sam2–6/S/Prisln/vz|wN/Vzs/p|/ (Iz trgovine) se je izgubila velika količina blaga, V zadnjem času se je /nerazložljivo/ izgubilo več avtomobilov, Kam se je izgubilo vse njeno bogastvo ; prim. nav. čustv. izgíniti poníkniti razpršíti seVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek