izhájati -am ST/DNTTDe/Dg/Pr nedov.

1. izhájati1(2) kaj pojavljati se v tiskani obliki (od—do/iz/sredi koga/česa / v/na čem / pred/med čim / kje/kod / od—do kdaj / kdaj) /kot kdo/kaj / sredi/blizu/iz/zaradi koga /česa / proti komu/čemu / za koga/kaj / pri/na/v/po/ob čem / s kom/čim / kako/zakaj/ , Sam1 — (pSam2/5/6/Prislk/č): — /kotSam1/Sam2–6/S/Prisln/vz/: Sam1|xN/Pvs/p ž| + Glag|E/L T E/L+| + (+ p ∩ Sam2/5/6/Prislk/č|yM/IM/Č/IČs/p ž–/+ abstr.–/+|) /+ kotSam1 / p ∩ Sam2–6/S/Prisln/vz|wN/Vzs/p| Zbirka je /kot zaključen opus del/ začela izhajati (pred vojno), Njegove pesmi so /redno/ izhajale (v Zvonu), Roman izhaja /v nadaljevanjih/ ; prim. publicírati se tískati se izdájati se

2. izhájati2 kdo/kaj prihajati iz česa / od kod / kdaj /kot kdo/kaj / sredi/blizu/iz/zaradi koga /česa / proti komu/čemu / za koga/kaj / pri/na/v/po/ob čem / s kom/čim / kako/zakaj/ , Sam1 — pSam2/Prislk/č: — /kotSam1/Sam2–6/S/Prisln/vz/: Sam1|xN/Pvs/p ž–/+| + Glag|E/L T E/L+|Mo + p ∩ Sam2/Prislk/č|yM/IM/Č/IČ/Ras/p ž–/+ abstr.–/+| /+ kotSam1 / p ∩ Sam2–6/S/Prisln/vz|wN/Vzs/p|/ Izhaja iz učiteljske družine, Od tod izhaja tudi njegova rodbina in priimek, /Nedvomno/ tekmovalec izhaja iz zelo priznane šole, /Po zahtevah sodeč/ izhaja z revnega podeželja, /Pri ocenjevanju/ izhaja iz celote in iz sprejetih načel ; prim. izvírati prihájati

3. izhájati2 nav. v 3. os. kaj biti jasno vidno, kazati se iz česa / od kod /v/na čem/s čim/kako/ , Sam1/S — (pSam2/Prislk): — /pSam5/6/Prisln/: Sam1/S|xN/Vss/p ž abstr.| + Glag|St/Pro| (+ p ∩ Sam2/Prislk|zMs/p ž abstr.+/–|) /+ p ∩ Sam5/6/Prisln|wNs/p|/ Iz podatkov izhaja, da se je proizvodnja povečala, Iz predstavljenih dejstev izhaja nujnost povezave posameznih področij ; prim. izkazováti se izrážati se kázati seVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek