izolírati -am U dov. in nedov.

1. izolírati2(3) v posplošenem pomenu kdo/kaj dati koga/kaj (od koga/česa / pred/med kom/čim) /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na/skozi koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — Sam4 — (pSam2/6): — /kotSam1/Pridk/v/kol/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xPvd ž+/– abstr.–/+| + Glag|Mso+ T Mso| + Sam4|yRad ž+/–| (+ p ∩ Sam2/6|zIM/M/Rad ž–/+ abstr.–/+|) /+ kotSam1/Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/L/Kol/Vzd|/ Bolnike z nalezljivo boleznijo so izolirali (od drugih), pren. Huda bolezen ga je izolirala (od prijateljev in tudi med znanci), Vojne razmere so ga izolirale (tudi pred obveznostmi) ; prim. dáti od ločíti odstraníti/odstrániti odtŕgati osámiti/osamíti

2. izolírati2(3) kdo/kaj zlasti lastnostno deliti koga/kaj (od koga/česa / pred/med kom/čim) /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na/skozi koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — Sam4 — (pSam2/6): — /kotSam1/Pridk/v/kol/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xPvd ž+/– abstr.+/–| + Glag|De(L)|Mo + Sam4|yRad ž+/–| (+ p ∩ Sam2/6|zIM/M/Rad ž–/+ abstr.–/+|) /+ kotSam1/Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/L/Kol/Vzd|/ Ta lastnost ga izolira (od drugih sošolcev), Stene (med sobami) so /zvočno/ izolirali ; prim. delíti izdvojíti ločíti oddvojíti odstraníti/odstrániti odtŕgati

biol., kem. izolírati2(3) kdo/kaj zlasti lastnostno ločiti kaj (od/iz koga/česa / pred/med kom/čim) /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na/skozi koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — Sam4 — (pSam2/6): — /kotSam1/Pridk/v/kol/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xPvd ž+/– abstr.+/–| + Glag|De(L)|Mo + Sam4|yRad ž+/–| (+ p ∩ Sam2/6|zIM/M/Rad ž–/+|) /+ kotSam1/Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/L/Kol/Vzd|/ Določeno kulturo bakterij so izolirali, (Iz snovi) so izolirali željene elemente
šah., voj. izolírati2(3) kdo/kaj prostorsko in lastnostno ločiti in usmeriti kaj (od koga/česa / pred/med kom/čim) /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na/skozi koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — Sam4 — (pSam2/6): — /kotSam1/Pridk/v/kol/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xPvd ž+/– abstr.+/–| + Glag|Mso/L+ T Mso/L| + Sam4|yRad ž+/–| (+ p ∩ Sam2/6|zIM/M/Rad ž–/+|) /+ kotSam1/Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/L/Kol/Vzd|/ Na šahovnici je /z vnaprej določeno taktiko poteka/ izoliral enega kmeta (od drugih istobarvnih), /Z jasnim in natančnim ciljem/ so na vnaprej začrtanem terenu izolirali napadVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek