izprazníti se in izprázniti se -ím se tudi sprazníti se in sprázniti se -im se R(P) dov.

1. izprazníti se1 kdo/kaj postati prost, nezaseden, prazen /kako/ , Sam1: — /Prisln/: Sam1|xV/Pvp ž+/–| + GlagFk|St/L+ T St/L| /+ Prisln|wNp|/ /Nahitro/ se je izpraznilo kar nekaj mest, Mesto se je /presenetljivo hitro/ izpraznilo, pog. knj., čustv. Izraznil se je kar pred vrati ; prim. izčístiti se iztrebíti/iztrébiti se počístiti se

elektr. izprazníti se1 kaj postati prazno /kako/ , Sam1: — /Prisln/: Sam1|xV/Pvp ž+/–| + GlagFk|St/L+ T St/L| /+ Prisln|wNp|/ Akumulator se je /prehitro/ izpraznilVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek