izpustíti -ím tudi spustíti -ím R(P), dov., izpústil tudi spústil

1. izpustíti3(4) v posplošenem pomenu kdo/kaj hote ali nehote premakniti ali spraviti (komu/čemu) koga/kaj iz/z/ od/do/mimo koga/česa / proti/h/k komu/čemu / v/na/za/skozi/čez koga/kaj / kam/kdaj / od—do kdaj /zaradi koga/česa / na/v kom/čem / s kom/čim / kako/zakaj/ , Sam1 — (Sam3) — Sam4 — pSam2–4/Prislk/č: — /pSam2/5/6/Prisln/vz/: Sam1|xPvdog ž+| + Glag|Mso+/– T Mso–/+|Mo + (Sam3|zN/Radog ž+/–|) + Sam4|yPr/Vsdog ž+/–| + p ∩ Sam2–4/Prislk/č|zIM/C/CM/CČdog ž| /+ p ∩ Sam2/5/6/Prisln/vz|wN/Vzdog|/ /Brez pravega vzroka/ je izpustil kozarec iz rok, /Zaradi suma vročice/ so (prašiču) izpustili kri iz stegna, Večkrat so (mu) /po starem/ izpustili kri iz žile na podlaktu, pa ni nič pomagalo, /Brez vprašanja/ so (mu) izpustili živino na pašo, /Brez najave/ so (vsem sostanovalcem) izpustili vodo iz ogrevalnih cevi ; prim. odstraníti/odstrániti preložíti premakníti/premákniti prenêsti prepeljáti preselíti prestáviti správiti

2. izpustíti3 v posplošenem pomenu kdo/kaj hote spraviti koga/kaj iz/z/ od/do/mimo koga/česa / proti/h/k komu/čemu / v/na/za/skozi/čez koga/kaj / kam/kdaj / od—do kdaj /zaradi koga/česa / na/v kom/čem / s kom/čim / kako/zakaj/ , Sam1 — Sam4 — pSam2–4/Prislk/č: — /pSam2/5/6/Prisln/vz/: Sam1|xPvdog ž+| + Glag|Mso+/– T Mso–/+|Mo + Sam4|yPrdog ž+/– abstr.–/+| + p ∩ Sam2–4/Prislk/č|zIM/C/CM/CČdog ž| /+ p ∩ Sam2/5/6/Prisln/vz|wN/Vzdog|/ /Zaradi pomanjkanja dokazov/ so ga /predčasno/ izpustili iz zapora, Dijake so izpustili domov, na počitnice, Iz vojske so ga izpustili /z zdravniškim spričevalom/ ; pog. knj., čustv., v oslabljenem pomenu , Sam1 — Sam4' — pSam2–4/Prislk/č — /pSam2/5/6/Prisln/vz/ Iz avtomatske puške je izpustil rafal na nasprotnika ; prim. osvobodíti premakníti/premákniti prepeljáti preselíti rešíti/réšiti

3. izpustíti2 kdo/kaj hote ne imeti za mar koga/kaj /zaradi koga/česa / na/v/po kom/čem / s kom/čim / kako/zakaj/ , Sam1 — Sam4: — /pSam2/5/6/Prisln/vz/: Sam1|xPvdog ž+| + Glag|Mso(L)| + Sam4|yPr/Vsdog ž–/+ abstr.+/–| /+ p ∩ Sam2/5/6/Prisln/vz|wN/Vzdog|/ /Samo iz gole nemarnosti/ je izpustil pomembno predavanje, /Z veseljem/ ne izpusti nobene nedelje več, /Po krivici/ je izpustil dva učenca ; prim. ignorírati opustíti spreglédati zanemáriti

pravn. izpustíti2 kdo/kaj hote osvoboditi koga /zaradi koga/česa / na/v/po kom/čem / s kom/čim / kako/zakaj/ , Sam1 — Sam4: — /pSam2/5/6/Prisln/vz/: Sam1|xPvdog ž+| + Glag|Mso(L)| + Sam4|yPrdog č+| /+ p ∩ Sam2/5/6/Prisln/vz|wN/Vzdog|/ Izpustili so ga /pogojno/
šport. izpustíti2 kdo/kaj nehote spregledati kaj /zaradi koga/česa / na/v kom/čem / s kom/čim / kako/zakaj/ , Sam1 — Sam4: — /pSam2/5/6/Prisln/vz/: Sam1|xPvdog ž+| + Glag|Mso(L)| + Sam4|yPrdog ž| /+ p ∩ Sam2/5/6/Prisln/vz|wN/Vzdog|/ Izpustil je vratca, zato so ga diskvalificiraliVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek