izvésti -vézem in izvêsti -vêzem SpL dov.

1. izvésti3(5) kdo/kaj narediti (komu/čemu) koga/kaj bolj lep-ega/-o, uporabnejšega koga/kaj s kom/čim (za koga/kaj) /s čim/kako/ , Sam1 — (Sam3) — Sam4 — pSam6 — (pSam4): — /pSam6/Prisln|wNd|/: Sam1|xV/Pvd ž+/–| + Glag|De (L T L+)| (+ Sam3|zPred č+|) + Sam4|yPr/Vsd ž+/– abstr.–/+| + p ∩ Sam6|zS/Od ž–/+ abstr.+/–| (+ p ∩ Sam4|zC/CMd ž+/– abstr.–/+|) /+ p ∩ Sam6/Prisln|wNd|/ Z zlato nitko (si) je /sicer strojno/ izvezla izvirni vzorec (za namizni prt), Z vsako nitjo zna /ročno/ izvesti prelepe prte, čustv. Jasna noč je z zvezdami izvezla zimsko nebo ; prim. dopolníti/dopólniti okrasíti olépšati oprémiti poslíkatiVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek