kázati tudi kazáti kážem TDe/Dg/Pr nedov.

1. kázati2(3) v posplošenem pomenu kdo/kaj delati (komu/čemu) bolj opazno/vidno koga/kaj /s čim/kako/ , Sam1 — (Sam3) — Sam4: — /pSam6/Prisln/: Sam1|xV/Nd ž+/–| + Glag|De| (+ Sam3|zPred ž+/–|) + Sam4|yPr/Ra/Vsd ž–/+ abstr.–/+| /+ p ∩ Sam6 / Prisln|wNd|/ /Z vidno zavzetostjo / Vidno zavzeto/ (mu) je kazal vse vrste blaga, /S palico/ (jim) je kazal prizadete kraje na zemljevidu, Rad (vsakemu) kaže svoje novo stanovanje

2. kázati2 v posplošenem pomenu kdo/kaj usmerjati pozornost k/proti komu/čemu / na koga/kaj za kom/po čem / za kom/čim /s čim/kako/ , Sam1 — pSam3–6: — /pSam6/Prisln/: Sam1|xV/Nd ž+/–| + Glag|De|Mo + p ∩ Sam3–6|yPr/Ra/Vsd ž–/+ abstr.–/+|/+ p ∩ Sam6/Prisln|wNd|/ /S prizadetostjo/prizadeto/ je kazal proti vratom, /S palico/ je kazal za njim, po cesti, /Zaskrbljeno/ je kazal na desno stran ; prim. organizírati se usmérjati se

3. kázati2(3) nav. v zvezi s pot kdo/kaj voditi, usmerjati (komu/čemu) pot /s čim/kako/ , Sam1 — (Sam3) — Sam4: — /pSam6/Prisln/: Sam1|xV/Nd ž+/–| + Glag|De| (+ Sam3|zPred ž+/–|) + Sam4|yVsd ž–/+ abstr.–/+| /+ p ∩ Sam6/Prisln|wNd|/ Dekle (jim) je /z žepno baterijo/ kazala pot, /Z veliko samopožrtvovalnostjo/ (jim) je kazal pot do sreče ; prim. usmérjati vodíti

4. kázati2 kaj označevati kaj/koliko , Sam1 — Sam4/Prislkol: Sam1|xV/Nd ž+/–| + Glag|De| + Sam4/Prislkol|yVs/Kold ž–/+ abstr.–/+| Števec je kazal sto petdeset kilometrov na uro, Ura kaže enajst in pet minut, Kazalca kažeta ure in minute, Merilec kaže stopnjo vlage v zraku, Tehtnica je kazala znatno več ; prim. označeváti

5. kázati2 nav. čustv. kdo/kaj imeti koga/kaj vidno, opazno /s čim/kako/ , Sam1 — Sam4: — /pSam6/Prisln/: Sam1|xV/Nd ž+/–| + Glag|De| + Sam4|yVsd ž–/+ abstr.–/+| /+ p ∩ Sam6 / Prisln|wNd|/ Prekratko krilo kaže noge, /Vneto/ je kazala je dve vrsti belih zob, Slika kaže dekle v narodni noši

6. kázati2 kdo/kaj posledično izražati, označevati kaj , Sam1 — Sam4/S: Sam1|xN/Pvs/p ž+/–| + Glag|R| + Sam4/S|yVss/p ž abstr.| Letna bilanca kaže hudo izgubo, Podatki kažejo porazno gmotno stanje, Njegovo zdravje kaže /na boljše/, Anketa kaže, da zanimanje za to raste ; nav. 3. os. nekdo/nekaj izražati kaj 'možnost, verjetnost' , Sam1 — Sam4/S: Sam1|αN/Pvs/p ž+/–| + Glag3os. + Sam4/S|yVss/p ž abstr.| Kazalo je, da ga bodo odpustili, Kaže, da bo lepo vreme, Ni kazalo, da bi ga našli ; prim. izrážati opozárjati upodábljati

7. kázati1 kdo/kaj imeti sporočilne zunanje znake /kako/ , Sam1: — /Prisln/: Sam1|xV/Nd ž+/–| + Glag|De| /+ Prisln|wNd|/ Letina /dobro/ kaže, Sadje /lepo/ kaže, Vreme /še kar/ kaže, Nebo kaže /na dež/

8. kázati1 nav. 3. os. nekdo/nekaj prisojati komu/čemu/s kom/čim /kako/ , Sam1 — Sam3/pSam6: — /Prisln/: Sam1|αPv/Vd ž+/–| + Glag3os. + Sam3 /p ∩ Sam6|xNd ž+/–| /+ Prisln|wNd|/ Kaže mu /dobro/, Z njim /slabo/ kaže

9. kázati3 v posplošenem pomenu kdo/kaj delati opazno/vidno koga/kaj/koliko 'stanje/lastnost/odnos' v čem/kje /s čim/kako/ , Sam1 — Sam4 — pSam5/Prislk: — /pSam5/6/Prisln/: Sam1|xV/Nd ž+/–| + Glag|De| + Sam4|yPr/Ra/Vsd ž abstr.| + p ∩ Sam5/Prislk|zRa/Md ž+/– abstr.–/+| /+ p ∩ Sam5/6/Prisln|wNd|/ V vsaki družbi kaže naklonjenost do nje, Sovraštvo kažejo /v besedah in dejanju/, To se /lepo/ kaže v zgradbi hrbtenice nav. z nikalnico, nav. čustv., v oslabljenem pomenu , Sam1: — Sam4' —: pSam5/Prislk: Sam1|xV/Nd ž+/–| + Glag|De| + Sam4'|wLd| + p ∩ Sam5/Prislk|zRa/Md ž+/–| V šoli je kazal pridnost, Doma ni kazal posebne prizadetosti nav. čustv., v oslabljenem pomenu , Sam1 — Sam4: — Pridk': Sam1|xPv/Nd ž+/–| + Glag|De| + Sam4|yPr/Ra/Vsd ž+/– abstr.–/+| + Pridk'|wLd| Ta obleka ga je kazala mlajšega

10. kázati2 nav. 3. os., čustv. komu/čemu izražati se kaj 'primernost/potrebnost' , Sam3 — Nedol/S: Sam3|xN/Pvs/p ž+/–| + Glag|N| + Nedol/S|yVss/p ž abstr.| Kaže pustiti vse skupaj izpust., nav. z nikalnico, v zvezi z drugega Vdal sem se, drugega mi ni kazalo, čustv. Kaj mu je sploh še kazalo drugegaVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek