kombinírati -am RSpS/L nedov. in dov.

1. kombinírati2(3) v posplošenem pomenu kdo/kaj nanovo tvoriti kaj (iz česa / s čim) /kako/ , Sam1 — Sam4 — (pSam2/6): — /Prisln/: Sam1|xVd č+| + Glag|De (E/L T E/L+)| + Sam4|yR/Cd ž–/+ abstr.–/+| (+ p ∩ Sam2/6|zVs/Rad ž–/+ abstr.+/–|) /+ Prisln|wNd|/ Pri gradnji kombinirajo različno opeko (s kamnom), Svojo klasično opravo po navadi kombinira (s čim izzivalnejšim), (Iz starih oblek) /zelo posrečeno/ kombinira nove, Navadno (iz repertoarja) kombinirajo klasična in moderna dela ; prim. nosíti obláčiti sestávljati združeváti

2. kombinírati2 nav. čustv. kdo/kaj z izbiranjem možnosti reševati kaj /kako/ , Sam1 — Sam4/S: — /Prisln/: Sam1|xVd č+| + Glag|De (E/L T E/L+)| + Sam4/S|yVsd ž abstr.| /+ Prisln|wNd|/ /Prav nesramno/ kombinira, kako bi lepše zvozil večino zastavljenih načrtov ; prim. domnévati preudárjati razmíšljati ugíbatiVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek