krížati -am STR(P) nedov. in dov.

1. krížati2(3) kaj biti speljan čez koga/kaj (po/na/pri/v/ob kom/čem / med/nad/pod/pred kom/čim / kje/kod) /kot kdo/kaj / brez/okoli/mimo/zaradi koga/česa / navkljub/kljub/proti komu/čemu / na/v/čez/skozi koga/kaj / ob/pri/ob/na/po/v čem / s kom/čim / kako/zakaj/ , Sam1 — Sam4 — (pSam5/6/Prislk): — /kotSam1/pSam2–6/Prisln/vz/: Sam1|xNs ž| + Glag|Mso| + Sam4|yRa/Prs ž+/–| (+ p ∩ Sam5/6/Prislk|zM/Pots ž–/+|) /+ kotSam1 / p ∩ Sam2–6/Prisln/vz|wN/Vzs|/ (Pri tem gozdičku) cesta križa travnik, Ceste /kot mreža/ križajo polje, (Na celem odseku) daljnovodi križajo avtocesto ; prim. íti čez peljáti čez préčkati prekínjati sékati usmérjati čez vodíti čez

2. krížati2(4) kdo/kaj premikati se (komu/čemu) čez koga/kaj (po/na/pri/v/ob kom/čem / med/nad/pod/pred kom/čim / kje/kod) /kot kdo/kaj / brez/okoli/mimo/zaradi koga/česa / navkljub/kljub/proti komu/čemu / na/v/čez/skozi koga/kaj / ob/pri/ob/na/po/v čem / s kom/čim / kako/zakaj/ , Sam1 — (Sam3) — Sam4 — (pSam5/6/Prislk): — /kotSam1/pSam2–6/Prisln/vz/: Sam1|xPv/Nd ž| + Glag|Mso| (+ Sam3|zN/Pred ž+/–|) + Sam4|yRa/Prd ž+/– abstr.–/+| (+ p ∩ Sam5/6/Prislk|zM/Potd ž–/+|) /+ kotSam1 / p ∩ Sam2–6/Prisln/vz|wN/Vzd|/ /Z motorjem/ (jim) (na zoženem delu) /redno/ križa pot, /Zaradi čiste hudobije/ (mu) /skoraj zmeraj/ (na istih mestih) križa načrtovano smer ; prim. íti peljáti préčkati prekínjati premíkati se sékati usmérjati (se) vodíti

3. krížati2(3) kdo/kaj polagati koga/kaj križem (po/na/pri/v/ob kom/čem / med/nad/pod/pred kom/čim / kje/kod) /kot kdo/kaj / brez/okoli/mimo/zaradi koga/česa / navkljub/kljub/proti komu/čemu / na/v/čez/skozi koga/kaj / ob/pri/ob/na/po/v čem / s kom/čim / kako/zakaj/ , Sam1 — Sam4 — (pSam5/6/Prislk): — /kotSam1/pSam2–6/Prisln/vz/: Sam1|xPv/Nd ž| + Glag|Mso| + Sam4|yRa/Prd ž+/–| (+ p ∩ Sam5/6/Prislk|zM/Potd ž–/+|) /+ kotSam1 / p ∩ Sam2–6/Prisln/vz|wN/Vzd|/ /Druga za drugo/ so križale roke (v naročju), (Na koncu skladovnice) je križal polena /kot pri gradnji stavbe/ ; prim. prekrívati

4. krížati2 kdo/kaj pribijati koga/kaj na križ (mimo/izven koga/česa / po/na/pri/v/ob kom/čem / med/nad/pod/pred kom/čim / kje/kod/kdaj) /kot kdo/kaj / brez/okoli/mimo/zaradi koga/česa / navkljub/kljub/proti komu/čemu / na/v/čez/skozi koga/kaj / ob/pri/ob/na/po/v čem / s kom/čim / kako/zakaj/ , Sam1 — Sam4 — (pSam2/5/6/Prislk/č): — /kotSam1/pSam2–6/Prisln/vz/: Sam1|xPv/Nd ž| + Glag|Mso| + Sam4|yRa/Prd ž+/–| (+ p ∩ Sam2/5/6/Prislk|zM/Potd ž–/+|) /+ kotSam1 / p ∩ Sam2–6/Prisln/vz|wN/Vzd|/ (Izven mesta) so tatove križali /enako kot krivoverce/ ; prim. múčiti pribíjati usmrtíti/usmrčeváti

rel. krížati2(3) kdo/kaj delati križe na koga/kaj križem (po/na/pri/v/ob kom/čem / med/nad/pod/pred kom/čim / kje/kod) /kot kdo/kaj / brez/okoli/mimo/zaradi koga/česa / navkljub/kljub/proti komu/čemu / na/v/čez/skozi koga/kaj / ob/pri/ob/na/po/v čem / s kom/čim / kako/zakaj/ , Sam1 — Sam4 — (pSam5/6/Prislk): — /kotSam1/pSam2–6/Prisln/vz/: Sam1|xPv/Nd ž| + Glag|Mso| + Sam4|yRa/Prd ž+/–| (+ p ∩ Sam5/6/Prislk|zM/Potd ž–/+|) /+ kotSam1 / p ∩ Sam2–6/Prisln/vz|wN/Vzd|/ /Pobožno/ se je križal (po čelu in prsih), /Z ljubeznijo/ je križala vse svoje otroke
biol. krížati2(3) kdo/kaj medsebojno oplojevati koga/kaj (s kom/čim) /kot kdo/kaj / brez/okoli/mimo/zaradi koga/česa / navkljub/kljub/proti komu/čemu / na/v/čez/skozi koga/kaj / ob/pri/ob/na/po/v čem / s kom/čim / kako/zakaj/ , Sam1 — Sam4 — (pSam6): — /kotSam1/pSam2–6/Prisln/vz/: Sam1|xPv/Nd ž| + Glag|Mso| + Sam4|yRa/Prd ž+/–| (+ p ∩ Sam6|zRa/Prd ž–/+|) /+ kotSam1 / p ∩ Sam2–6/Prisln/vz|wN/Vzd|/ /Kot sadjar/ je znal /uspešno/ križati sadno drevje, Že nekaj desetletij nazaj so /uspešno/ križali pomaranče (z limonami), Danes /vse manj/ križajo konja (z oslom)Vir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek