licencírati -am R dov. in nedov.

1. licencírati2(3) v posplošenem pomenu kdo/kaj uradno potrditi, potrjevati koga/kaj za ustrezn-ega/-o (po/na/v/ob/pri kom/čem / nad/pod/med/ pred kom/čim / kje/kod) /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na/skozi koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — Sam4 — (pSam5/6/Prislk): — /kotSam1/Pridk/v/kol/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xPvd ž+/– abstr.–/+| + Glag|L+/– T L–/+| + Sam4|yPr/Vsd ž–/+ abstr.–/+| (+ p ∩ Sam5/6/Prislk|zMd ž–/+ abstr.–/+|) /+ kotSam1/Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/L/Kol/Vzd|/ /Z veseljem/ so licencirali objekte in tekmovalno traso, (V njihovi firmi) so licencirali skoraj vse izboljšave, (V ekipi) so licencirali dva nova dirkača ; prim. dokázati/dokazáti/dokazováti legalizírati potrdíti/potŕditi/potrjeváti priznáti/priznávati

vet. licencírati2(3) v posplošenem pomenu kdo/kaj uradno potrditi, potrjevati koga/kaj za ustrezn-ega/-o (po/na/v/ob/pri kom/čem / nad/pod/med/ pred kom/čim / kje/kod) /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na/skozi koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — Sam4 — (pSam5/6/Prislk): — /kotSam1/Pridk/v/kol/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xPvd ž+/– abstr.–/+| + Glag|L+/– T L–/+| + Sam4|yPr/Vsd ž–/+ abstr.–/+| (+ p ∩ Sam5/6/Prislk|zMd ž–/+ abstr.–/+|) /+ kotSam1/Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/L/Kol/Vzd|/ (V njegovem hlevu) so licencirali vse bike in žrebceVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek