líčiti -im R nedov.

1. líčiti2(3) kdo/kaj dajati, nanašati (komu/čemu) ličilo kot tanko plast na/za/pod/nad/skozi/čez kaj /na/v kom/čem / s kom/čim / kako/ , Sam1 — (Sam3) — Sam4: — /pSam5/6/Prisln/: Sam1|xPvdog ž+| + Glag|Dog (CM)| (+ Sam3|zPredog ž+/–|) + Sam4|yC/Vsdog ž+/–| /+ p ∩ Sam5/6/Prisln|wNdog|/ /V manjših predsledkih/ (si) je ličila obraz, Vedno se /skrbno/ liči ; prim. bárvati mázati

2. líčiti2 kdo/kaj dajati, nanašati barvo, lak kot tanko plast na/za/pod/nad/skozi/čez kaj /na/v/po kom/čem / s kom/čim / kako/ , Sam1 — Sam4: — /pSam5/6/Prisln/: Sam1|xPvd ž+| + Glag|De (CM)| + Sam4|yC/Vsd ž+/–| /+ p ∩ Sam5/6/Prisln|wNd|/ /Po svojem očetu/ še naprej liči avtomobile ; prim. bárvati mázati prekrívatiVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek