manipulírati -am R nedov.

1. manipulírati2 kdo/kaj upravljati pri/na/v/po/ob čem, s kom/čim /kako/ , Sam1 — pSam5/6: — /Prisln/: Sam1|xV/Nd ž+/–| + Glag|De| + p ∩ Sam5/6|yPr/Ra/Vsd ž–/+ abstr.–/+| + / Prisln|yNd|/ Z letalom je /posebno spretno/ manipuliral, Naučil se je manipulirati s kompasom, /Surovo/ manipulira z otroki, Pri vsem manipulira /po svoji pameti/, Stalno manipulira /skladno s predpisi/ ; prim. ravnáti uprávljatiVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek