nakúhati se -am se NTDe/Dg/Pr dov., čustv.

1. nakúhati se1 kaj povečati se zaradi kuhanja /kot kaj / kako/ , Sam1: — /kotSam1/Prisln/: Sam1|xN/Pvd ž+/– abstr.–/+| + Glag|De (E/L+/– T E/L–/+)| /+ kotSam1/Prisln|wNd|/ Riž se je /zelo/ nakuhal, Bela moka se ne nakuha /tako kot ajdova/ ; prim. povéčati se razvíti seVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek