napádati -am R(P) nedov.

1. napádati1(3) v posplošenem pomenu kdo/kaj nasilno obravnavati (koga/kaj) (po/v/na/pri kom/čem / za/pred/med/nad/pod kom/čim /kje/kod/kdaj) /kot kdo/kaj / zaradi/od česa /v prid/kljub čemu / na/v/za/čez/skozi koga/kaj / po kom/čem / s čim / kako/zakaj/ , Sam1 — (Sam4) — (pSam5/6/Prislk/č): — /kotSam1/pSam2–6/S/Prisln/vz/: Sam1|xV/Pvd ž+| + Glag|De| (+ Sam4|yC/Prd ž+/– abstr.–/+|) (+ p ∩ Sam5/6/Prislk/č|yM/CM/Č/CČd ž+/–|) /+ kotSam1/p ∩ Sam2–6/S/Prisln/vz|wN/Vzd|/ /Kot brez takta fizično/ napada (ljudi) (v svoji bližini), /Kar naprej/ so napadali njegov ugled, (Zadnja leta) so oboroženo napadali (banke in trgovine), Kislina /stalno/ napada (kovinske dele stroja) ; prim. naskakováti (na) ogróžati onesposábljati rópati uničeváti žalíti/žáliti

2. napádati2(3) nav. čustv., v oslabljenem pomenu kaj načenjati koga/kaj (po/v/na/pri kom/čem / za/pred/med/nad/pod kom/čim /kje/kod/kdaj) /kot kdo/kaj / zaradi/od česa /v prid/kljub čemu / na/v/za/čez/skozi koga/kaj / po kom/čem / s čim / kako/zakaj/ , Sam1’ — Sam4 — (pSam5/6/Prislk/č): — /kotSam1/pSam2–6/S/Prisln/vz/: Sam1’|wPvd ž abstr.| + Glag|De| + Sam4|yC/Prd ž+/– abstr.–/+| (+ p ∩ Sam5/6/Prislk/č|yM/CM/Č/CČd ž+/–|) /+ kotSam1/p ∩ Sam2–6/S/Prisln/vz|wN/Vzd|/ Bolezen ga /z vso hitrostjo/ napada, (Ves čas) ga napadajo dvomi, (V tujini) ga napada hudo domotožje, Železo /zelo vidno/ napada rja ; prim. načénjati ogróžati

šport. Napádati1(3) kdo/kaj tekmovalno ogrožati (koga/kaj) (po/v/na/pri kom/čem / za/pred/med/nad/pod kom/čim /kje/kod/kdaj) /kot kdo/kaj / zaradi/od česa /v prid/kljub čemu / na/v/za/čez/skozi koga/kaj / po kom/čem / s čim / kako/zakaj/ , Sam1 — (Sam4) — (pSam5/6/Prislk/č): — /kotSam1/pSam2–6/S/Prisln/vz/: Sam1|xV/Pvd č+| + Glag|De| (+ Sam4|yC/Prd č+|) (+ p ∩ Sam5/6/Prislk|yM/CM/Č/CČd ž+/–|) /+ kotSam1/p ∩ Sam2–6/S/Prisln/vz|wN/Vzd|/ (Na domačem terenu v drugem polčasu) so gostje /ves čas/ napadali (nasprotno ekipo)Vir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek