napredováti -újem tudi naprédovati -ujem TNTDg/Pr nedov. in dov.

1. napredováti1(2) v posplošenem pomenu kdo/kaj uspešno prehajati z nižje stopnje na višjo (iz/z/s česa / h komu / k čemu / v/na/za koga/kaj /pri/na/v/ob kom/čem / med/nad/pod/pred kom/čim / od—do kod/kod/kje/kdaj) /kot kdo/kaj / brez/okoli/mimo koga/česa / navkljub/kljub/proti komu/čemu / na/v/čez/skozi koga/kaj / ob/pri/ob/na/po/v čem / s kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — (pSam2–6/Prislk/č): — /kotSam1/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xV/Pvp ž+/– abstr.–/+| + Glag|Pro (L T L+)| (+ p ∩ Sam2–6/Prislk/č|yIM/M/Č/IČ/CČ/CMp ž abstr.–/+|) /+ kotSam1 / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol|wN/Kol/Vzp|/ Celotno gospodarstvo je (v zadnjih letih) /precej/ napredovalo, Prebivalstvo /številčno/ napreduje (predvsem v prometno razvitejših predelih), Zdravljenje /zaenkrat normalno/ napreduje (v teh ne najboljših razmerah), čustv. Njegov film /zaradi kroničnega pomanjkanja sredstev slabo/ napreduje ; prim. potékati rásti razvíjati se

2. napredováti2(3) v posplošenem pomenu kdo/kaj uspešno pomikati se proti/h komu / k čemu / v/na/med koga/kaj (iz/z/s česa / pri/na/v/ob kom/čem / med/nad/pod/pred kom/čim / od—do kod/kod/kje/kdaj) /kot kdo/kaj / brez/okoli/mimo koga/česa / navkljub/kljub/proti komu/čemu / na/v/čez/skozi koga/kaj / ob/pri/ob/na/po/v čem / s kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — pSam3/4 — (pSam2/5/6/Prislk/č): — /kotSam1/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xV/Pvp ž+/– abstr.–/+| + Glag|Pro (L T L+)| + p ∩ Sam3/4|yCM/C/Rap ž+/– abstr.–/+| (+ p ∩ Sam2/5/6/Prislk/č|yIM/M/IČ/Čp ž|) /+ kotSam1 / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/Kol/Vzp|/ Proti vrhu so (v hudi strmini) napredovali /zelo počasi/, K slavi je napredoval /vztrajno in pretehtano/, Odprava je (po ledu in globokem snegu) napredovala v višji bazni tabor ; prim. približeváti se vzpénjati se

3. napredováti2(3) v posplošenem pomenu kdo/kaj uspešno preiti v/na/med koga/kaj (iz/z/s česa / pri/na/v/ob kom/čem / med/nad/pod/pred kom/čim / od—do kod/kod/kje/kdaj) /kot kdo/kaj / brez/okoli/mimo koga/česa / navkljub/kljub/proti komu/čemu / na/v/čez/skozi koga/kaj / ob/pri/ob/na/po/v čem / s kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — pSam4 — (pSam2/5/6/Prislk/č): — /kotSam1/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xV/Pvp ž+/– abstr.–/+| + Glag|Pro (L T L+)|Mo + p ∩ Sam3/4|yC/Rap ž+/– abstr.–/+| (+ p ∩ Sam2/5/6/Prislk/č|zIM/M/IČ/Čp ž abstr.–/+|) /+ kotSam1 / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/Kol/Vzp|/ (V zadnji službi) je napredoval v vodjo, čustv. (Pred časom) je napredoval je med šefove ljubljenčke ; prim. narásti povzpéti se preíti

šah. napredováti2 kaj uspešno pomikati se pri/na/v/ob čem / kje/kdaj /brez/okoli/mimo koga/česa / navkljub/kljub/proti komu/čemu / na/v/za/čez/skozi koga/kaj / ob/pri/ob/na/po/v čem / s kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — pSam5/Prislk/č: — /pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xV/Pvp ž+/– abstr.–/+| + Glag|Pro (L T L+)|Mo + p ∩ Sam5|yČ/Mp ž+/– abstr.–/+| /+ p ∩ Sam2–6/Prisln/kol|wN/Kol/Vzp|/ Pri prvi potezi kmet napreduje /za dve polji/
šol. napredováti1(2) v posplošenem pomenu kdo/kaj uspešno prehajati z nižje stopnje na višjo (iz/z/s česa / h komu / k čemu / v/na/za koga/kaj /pri/na/v/ob kom/čem / med/nad/pod/pred kom/čim / od—do kod/kod/kje/kdaj) /kot kdo/kaj / brez/okoli/mimo koga/česa / navkljub/kljub/proti komu/čemu / na/v/čez/skozi koga/kaj / ob/pri/ob/na/po/v čem / s kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — (pSam2–6/Prislk/č): — /kotSam1/pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xV/Pvp ž+/– abstr.–/+| + Glag|Pro (L T L+)| (+ p ∩ Sam2–6/Prislk/č|yIM/M/Č/IČ/CČ/CMp ž|) /+ kotSam1 / p ∩ Sam2–6/Prisln/kol|wN/Kol/Vzp|/ Učenci so (v zadnjem letu) /lepo/ napredovaliVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek