obračúnati z/s -am z/s GR dov., nav. čustv., v posplošenem pomenu

1. obračúnati z/s2 kdo/kaj obdelati se s kom/čim /brez/zaradi česa / kljub komu/čemu / za koga/kaj / v/pri/ob/na kom/čem / s/med/pod čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — pSam6: — /pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xVd ž+/– abstr.+/–| + Glag|De|Mo + p ∩ Sam6|yPr/Vsd ž+/– abstr.+/–| /+ pSam2–6/Prisln/kol/vz|wN/Kol/Vzd|/ Z njimi je obračunal /brez milosti/, Z njegovo domišljavostjo je /na hitro in zelo elegantno/ obračunal ; prim. obdélati se z/s obravnáti se z/s soóčiti se z/sVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek