obvládati -am U dov.

1. obvládati2(4) kdo/kaj nadvladati koga/kaj (v/na/pri čem / med/nad/pod/pred čim / kje) (s čim) /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na/skozi koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — Sam4 — (pSam5/6/Prislk) — (pSam6): — /kotSam1/Pridk/v/kol/pSam2–6/S/Prisln/kol/vz/: Sam1|xVd č+| + Glag|De ∩ L| + Sam4|yPr/Rad ž+/– abstr.–/+| (+ p ∩ Sam5/6/Prislk|zM/Vsd ž+/– abstr.–/+|) (+ p ∩ Sam6|zSd ž–/+|) /+ kotSam1/Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/S/Prisln/kol/vz|wN/L/Kol/Vzd|/ (V napadu) je napadalca obvladal (z leseno palico), (V šahu) ga /z lahkoto/ obvlada, Konja je (z uzdo) /z lahkoto/ obvladal ; prim. nadvládati premágati zmágati zmôči

2. obvládati2 kdo/kaj odločujoče vplivati na kaj /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na/skozi koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — Sam4: — /kotSam1/Pridk/v/kol/pSam2–6/S/Prisln/kol/vz/: Sam1|xVd č+| + Glag|De ∩ L| + Sam4|yVsd ž abstr.| /+ kotSam1/Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/S/Prisln/kol/vz|wN/L/Kol/Vzd|/ Ta človek zna obvladati svoja čustva, /Popolnoma/ obvlada položaj, /Premalo/ obvlada jezo ; prim. vplívati na

3. obvládati2 kdo/kaj uspešno opravljati kaj /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na/skozi koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — Sam4: — /kotSam1/Pridk/v/kol/pSam2–6/S/Prisln/kol/vz/: Sam1|xVd č+| + Glag|De ∩ L| + Sam4|yRa/Vsd ž abstr.| /+ kotSam1/Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/S/Prisln/kol/vz|wN/L/Kol/Vzd|/ /Odlično/ obvlada risanje, Tuji jezik /samo pasivno/ obvlada, Predpisano snov /temeljito/ obvlada ; prim. poznáti znáti

4. obvládati2 kdo/kaj nadzorovati koga/kaj /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na/skozi koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — Sam4: — /kotSam1/Pridk/v/kol/pSam2–6/S/Prisln/kol/vz/: Sam1|xVd č+| + Glag|De ∩ L| + Sam4|yRa/Vsd ž+/– abstr.–/+| /+ kotSam1/Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/S/Prisln/kol/vz|wN/L/Kol/Vzd|/ Sovražnik je /suvereno/ obvladal vso državo, Ta človek se /odlično/ obvlada, Njihov kapital /v celoti/ obvladal uvoz in izvoz ; prim. kontrolírati nadzorováti

5. obvládati2 kaj polno načeti koga/kaj /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na/skozi koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1' — Sam4: — /kotSam1/Pridk/v/kol/pSam2–6/S/Prisln/kol/vz/: Sam1'|xPvd/p abstr.| + Glag|Fz| + Sam4|yPr/Rad/p ž+/– abstr.–/+| /+ kotSam1/Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/S/Prisln/kol/vz|wN/L/Kol/Vzd/p|/ Spanec jih je /popolnoma/ obvladal, čustv. Hrepenenje ga je /prekomerno/ obvladalo

ekon. obvládati2 kdo/kaj nadzorovati koga/kaj /kot kdo/kaj / kot kakšen/kateri/kolikšen / brez/zaradi koga/česa / kljub komu/čemu / za/na/skozi koga/kaj / v/pri/ob/po/na kom/čem / s/med/pod/nad/pred kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — Sam4: — /kotSam1/Pridk/v/kol/pSam2–6/S/Prisln/kol/vz/: Sam1|xVd ž+/–| + Glag|De ∩ L| + Sam4|yRa/Vsd ž+/– abstr.–/+| /+ kotSam1/Pridk/v/kol / p ∩ Sam2–6/S/Prisln/kol/vz|wN/L/Kol/Vzd|/ Borza obvlada trg
šah. obvládati2 kdo/kaj nadzorovati koga/kaj , Sam1 — Sam4: Sam1|xVd č+| + Glag|De ∩ L| + Sam4|yRa/Vsd ž+/– abstr.–/+| Igralec obvlada polje
gozd. obvládati2 kdo/kaj nadzorovati koga/kaj , Sam1 — Sam4: Sam1|xPvd ž+| + Glag|De ∩ L| + Sam4|yRa/Vsd ž+| Smreke so obvladale listavceVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek