odbíti -bíjem U, dov., odbìl

1. odbíti2(4) kdo/kaj odstraniti (od/iz/z/s koga/česa / komu/čemu) koga/kaj (s kom/čim) /s čim / kako/ , Sam1 — ((p)Sam2/3) — Sam4 — (pSam6): — /pSam6/Prisln/: Sam1|xPvd abstr.+/– ž+/–| + Glag|De (Mso+ T Mso)| (+ (p) ∩ Sam2/3|zIM/Rad ž–/+|) + Sam4|yRad ž+/–| (+ p ∩ Sam6|zS/Od ž–/+|) /+ p ∩ Sam6/Prisln|wNd|/ (Kamnu) je odbila robove (s kladivom), (Sodu) je odbil čep, Krava (si) je v diru odbila pol roga, /Z enim zamahom/ (mu) je odbil nož (iz rok), čustv. Krogla (mu) je odbila roko, Pri prenosu so (kipu z roba) odbili okrasek ; prim. dáti od/iz/z/s izbíti/zbíti odstraníti/odstrániti

2. odbíti4 kdo/kaj s sunkom povzročiti spremembo smeri koga/kaj s kom/čim do/od koga/česa / proti komu/čemu / v kaj / po čem / kam/kod /s čim / kako/ , Sam1 — Sam4 — pSam6 — pSam2–5/Prislk: — /pSam6/Prisln/: Sam1|xPvd abstr.+/– ž+/–| + Glag|Mso+ T Mso|Mo + Sam4|yRad ž+/–| + p ∩ Sam6|zS/Od ž–/+| + p ∩ Sam2–5/Prislk|zIM/CM/Md ž–/+| /+ p ∩ Sam6/Prisln|wNd|/ Žogo je odbil /z glavo/ v gol / proti golu, Avtomobil jo je /z bokom/ odbil po cesti, Skala obije val v povsem drugo smer, Vozička sta se trčila in odbila v steno in potem od nje ; prim. izbíti/zbíti oddaljíti preusmériti

3. odbíti2 v posplošenem pomenu kdo/kaj s svojo aktivnostjo preprečiti kaj ‘nasprotno aktivnost’ /s čim / kako/ , Sam1 — Sam4: — /pSam6/Prisln/: Sam1|xPvd ž+/–| + Glag|Mso+ T Mso| + Sam4|yVsd ž–/+ abstr.+/–| /+ p ∩ Sam6/Prisln|wNd|/ Vojska je odbila napad, Tekmec je odbil udarec, Obtoženi je odbil vse očitke in obtožbe ; prim. izpodbíti/spodbíti ovréči preklícati prepréčiti

4. odbíti2 čustv., v posplošenem pomenu kdo/kaj odkloniti koga/kaj /s čim / kako/ , Sam1 — Sam4/S: — /pSam6/Prisln/: Sam1|xPvd ž+/–| + Glag|Mso+ T Mso| + Sam4/S|yVs/Rad ž–/+ abstr.+/–| /+ p ∩ Sam6/Prisln|wNd|/ Njegovo darilo je odbila, Odbila je posojilo in pomoč sploh, Odbil je, da bi potoval z njimi ; prim. odkloníti odrêči zavrníti/zavŕniti

5. odbíti3 kdo/kaj nehati upoštevati kaj od/iz česa / komu/čemu /zaradi česa / s čim / kako/zakaj/ , Sam1 — Sam4 — (p)Sam2/3: — /pSam2/6/Prisln/vz/: Sam1|xPvd ž+/–| + Glag|Mso+ T Mso|(Mo) + Sam4|yVsd ž abstr.+/–| + (p) ∩ Sam2/3|zIM/Rad ž–/+ abstr.+/–| / + p ∩ Sam2/6/Prisln/vz|wN/Vzd|/ Od izplačila je odbil stroške, Delavcu je odbil točke /zaradi neustrezne izobrazbe/ ; prim. odpísati/odpisáti odstraníti/odstrániti odštéti

6. odbíti2 kdo/kaj posledično oddati kaj /zaradi česa / s čim / kako/zakaj/ , Sam1 — Sam4: — /pSam2/6/Prisln/vz/: Sam1|xPvd ž+/–| + Glag|Mso+ T Mso| + Sam4|yVsd ž+/– abstr.–/+| / + p ∩ Sam2/6/Prisln/vz|wN/Vzd|/ Morska gladina je odbila svetlobo /zaradi gladke gladine/, Listi zimzelega rastja so odbili kapljice ; prim. oddáti odráziti

7. odbíti2 v zvezi z ura kaj izraziti kaj/koliko , Sam1 — Sam4/Prislkol: Sam1|xPvd ž| + Glag|De| + Sam4|yVs/Kold ž abstr.| Ura je odbila enajst, brezos. Polnoč je odbilo ; prim. izráziti naznaníti/naznániti

fiz. odbíti2 kdo/kaj s sunkom oddaljiti kaj , Sam1 — Sam4: Sam1|xPvd ž+/–| + Glag|Mso+ T Mso| + Sam4|yRad ž+/–| Odbili so delce z enakim nabojem
jezikosl. odbíti2(4) kdo/kaj odstraniti (od/iz/z/s koga/česa / komu/čemu) koga/kaj (s kom/čim) /s čim / kako/ , Sam1 — ((p)Sam2/3) — Sam4 — (pSam6): Sam1|xPvd ž+/–| + Glag|Mso+ T Mso| (+ (p) ∩ Sam2/3|zIM/Rad ž|) + Sam4|yRad ž+/–| (+ p ∩ Sam6|zS/Od ž–/+|) (Besedi / Od besede) je odbil končnicoVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek