omejíti se -ím se R, dov., oméjil se

1. omejíti se2(3) v posplošenem pomenu kdo/kaj zadržati se od koga/česa (čez/skozi/na/v kaj / v/na/pri/ob čem / pod/nad/med/pred čim / kje / kdaj) /zaradi koga/česa / s čim/kako/koliko/ , Sam1 — pSam2 — (pSam4–6/Prislk/č): — /pSam2/6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xPv/Vd ž+/–| + Glag|Mso|Mo + p ∩ Sam2|yRa/Vsd ž–/+ abstr.+/–| (+ p ∩ Sam4–6/Prislk/č|zRa/M/Čd ž+/– abstr.–/+|) /+ p ∩ Sam2/6/Prisln/kol/vz|wN/Kol/Vzd|/ (Pri soočenju) se je omejil od svojih prejšnjih izjav, /Zavestno/ se je omejil od ljudi in dogodkov ; prim. ločíti/lóčiti se razmejíti se zadržáti se zamejíti seVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek