opírati se na -am se na R nedov.

1. opírati se na2 nav. čustv. kdo/kaj navezovati se na koga/kaj /brez/okoli/mimo/zaradi koga/česa / navkljub/kljub/proti komu/čemu / na/v/čez/skozi koga/kaj / ob/pri/ob/na/po/v čem / s kom/čim / kako/koliko/zakaj/ , Sam1 — pSam4: — /pSam2–6/Prisln/kol/vz/: Sam1|xV/Pvd ž+/–| + Glag|De|Mo + p ∩ Sam4|zVs/Rad ž+/– abstr.–/+| /+ p ∩ Sam2–6/Prisln/kol/vz|wN/Kol/Vzd|/ /Brez oklevanja/ se vedno opira na prijatelje, Nanj se je /kar preveč tudi čustveno/ opirala, /V govoru/ se je /brez ovinkarjenja/ opirala na zadnje dogodke, /Spretno in očitajoče obenem/ se je opirala na njegove zadnje besede ; prim. naslánjati se navájati se na navezováti se na obéšati se na čustv. priklépati se na privájati se na račúnati naVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek