oskrbéti -ím R dov.

1. oskrbéti3 kdo/kaj obdati koga/kaj s čim , Sam1 — Sam4 — pSam6: Sam1|xPvd ž+/–| + GlagFk|De|Mo + Sam4|yRad ž–/+| + p ∩ Sam6|zS/Vsd ž| Pek vsak dan oskrbi ljudi s kruhom, Odjemalce so redno oskrbeli z mlekom, Fanta je z vsem oskrbel, Oskrbeli so se s hrano in gorivom, Gnoj oskrbi rastlino s hranilnimi snovmi ; prim. dopolníti/dopólniti obdáti oprémiti vzdrževáti

2. oskrbéti2(3) kdo/kaj dopolniti (komu/čemu) koga/kaj /kako/ , Sam1 — (Sam3) — Sam4: — /Prisln/: Sam1|xPvd ž+/–| + GlagFk|De| (+ Sam3|yRa/Pred ž+|) + Sam4|zRa/Vsd ž abstr.+/–| /+ Prisln|wNd|/ Strokovnjaki so oskrbeli cevi za vodovod, /Nemudoma/ so (si) oskrbeli potrebne dokumente ; prim. oprémiti preskrbéti

3. oskrbéti2(3) kdo/kaj uresničiti (komu/čemu) koga/kaj /kako/ , Sam1 — (Sam3) — Sam4: — /Prisln/: Sam1|xPvd ž+/–| + GlagFk|De| (+ Sam3|yRa/Pred ž+|) + Sam4|zRa/Vsd ž abstr.+/–| /+ Prisln|wNd|/ (Kraju) je oskrbel avtobusno čakalnico, /Zavzeto/ so oskrbeli novo izdajo knjige ; prim. dopolníti/dopólniti oprémiti preskrbéti uresníčiti

4. oskrbéti2(3) kdo/kaj obdelati (komu/čemu) koga/kaj /kako/ , Sam1 — (Sam3) — Sam4: — /Prisln/: Sam1|xPvd ž+/–| + GlagFk|De| (+ Sam3|yRa/Pred ž+|) + Sam4|zRa/Vsd ž abstr.+/–| /+ Prisln|wNd|/ Strežnica je bolnika /dobro/ oskrbela, V ambulanti so (mu) rano /strokovno/ oskrbeli ; prim. obdélati zadovoljítiVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek