ostáti ostánem ST/DNTDg/Pr dov.

1. ostáti2(3) kdo/kaj ne prenehati biti, nahajati se v/na/pri/ob kom/čem / za/pod/nad kom/čim / kje/kod (kdaj / koliko časa) , Sam1 — pSam5/6/Prislk — (Prislč/kol): Sam1|xNs/p ž+/–| + GlagFk|POS/Mso|Mo + p ∩ Sam5/6/Prislk|yM/Ras/p ž+/–| (+ Prislč/kol|yČ/Kols/p|) Ostal je na deželi in ne v mestu, Ostala je pri njih, Slike so ostale na steni, V vsakem kraju so ostali (nekaj časa), Ostala sta na zabavi (še nekaj ur), (Zmeraj) je ostal v njeni bližini, Letalo je (dolgo) ostalo na višini, Domača vas je ostala za njim, Gore so ostale v daljavi, reka pa na desni ; prim. bíti nahájati se obstáti

2. ostáti2(4) v posplošenem pomenu kdo/kaj kljub premikanju, gibanju biti, nahajati se (komu/čemu) v/na/pri/ob kom/čem / za/pod/nad kom/čim / kje/kod (kdaj / koliko časa) , Sam1 — (Sam3) — pSam5/6/Prislk — (Prislč/kol): Sam1|xNs/p ž+/–| + GlagFk|POS/Mso|Mo (+ Sam3|zPre/Ras/p ž+/–|) + p ∩ Sam5/6/Prislk|yM/Ras/p ž+/–| (+ Prislč/kol|yČ/Kols/p|) Krogla (mu) je ostala pod lopatico, Ostali so v jami (več ur), Voz je ostal v blatu, Smeti so ostale na cedilu, Posoda je ostala na mizi, Žito je ostalo na polju, čustv. Ostal je na fronti, Rokopis je ostal v predalu, pren. Sklepi so ostali le na papirju ; prim. bíti nahájati se obstáti obtičáti

3. ostáti1(2) v posplošenem pomenu kdo/kaj ne prenehati biti, obstajati (od koga/česa / komu/čemu) , Sam1 — (pSam2/Sam3): Sam1|xNs/p ž+/– abstr.+/–| + GlagFk|E+| (+ p ∩ Sam2/3|yRa/Vss/p ž+/–|) Jama od bombe je ostala, Oteklina na obrazu je ostala, (Od ran) so ostale brazgotine, Jabolka so ostala, Težave bodo ostale, Omejitve uvoza bodo še ostale, Lepo vreme bo ostalo, Nekaj ljudskih šeg je ostalo, Njegova dela bodo ostala, Le en krožnik je ostal (od servisa), Cene (od nekaterih živil / nekaterim živilom) so ostale ; prim. bíti bívati nahájati se obdržáti se obstáti/obstájati ohraníti/ohrániti se trájati

4. ostáti2 v posplošenem pomenu kdo/kaj ne prenehati biti, obstajati po kom/čem / za kom/čim , Sam1 — pSam5/Sam6: Sam1|xNs/p ž+/– abstr.+/–| + GlagFk|E+| + p ∩ Sam5/6|yRas/p ž+/–| Za nevihto je ostalo opustošenje, Po materi je vse ostalo, čustv. Natisnili so vse, kar je za njim ostalo, Kaj jim po vsem tem še ostane ; prim. bíti bívati nahájati se obdržáti se obstáti/obstájati ohraníti/ohrániti se trájati

5. ostáti2 v posplošenem pomenu kdo/kaj ohraniti se komu/čemu , Sam1 — Sam3: Sam1|xNs/p ž+/– abstr.+/–| + GlagFk|POS/Mso| + Sam3|yN/Ras/p ž+/–| Lepota ji je ostala, Veselje do dela mu je ostalo, Hiša mu je ostala, Uniforma je vsakemu ostala ; prim. obdržáti se obstáti/obstájati ohraníti se/ohrániti se trájati

6. ostáti2 v posplošenem pomenu kdo/kaj ne prenehati biti kot del celote v/na/pri/ob kom/čem / za/pod/nad kom/čim / kje , Sam1 — pSam5/6/Prislk: Sam1|xNs/p ž+/–| + GlagFk|POS/Mso|Mo + p ∩ Sam5/6/Prislk|yM/Ras/p ž+/–| V semenu je ostal plevel, V novi izdaji bodo ostale skoraj vse pesmi iz prve izdaje, Ostal je v organizaciji in pri njenem pevskem zboru ; prim. bíti bívati nahájati se obstáti/obstájati ohraníti/ohrániti se trájati

7. ostáti1(2) v posplošenem pomenu kdo/kaj biti še neporabljeno, nerazdeljeno, nenarejeno, nepreseženo (za koga/kaj / za koliko česa) , Sam1 — (pSam4/PridkolSam2): Sam1|xNs/p ž+/– abstr.+/–| + GlagFk|E+| (+ p ∩ Sam4/PridkolSam2|yC/Kols/p ž+/–|) Ostalo je še (nekaj časa), Še dve vstopnici sta ostali, Večerja (zanj) je ostala, Hrana je ostala še (za pet dni), Naloga mu ostane (za zvečer), Blago je ostalo (za plašč) ; prim. bíti bívati nahájati se obdržáti se obstáti/obstájati ohraníti/ohrániti se trájati

8. ostáti2 v posplošenem pomenu kdo/kaj ne prenehati biti kot del celote v/na/pri/ob kom/čem / za/pod/nad kom/čim / kje , Sam1 — pSam5/6/Prislk: Sam1|xNs/p ž+/–| + GlagFk|POS/Mso|Mo + p ∩ Sam5/6/Prislk|yM/Ras/p ž+/–| V semenu je ostal plevel, V novi izdaji bodo ostale skoraj vse pesmi iz prve izdaje, Ostal je v organizaciji in pri njenem pevskem zboru ; prim. bíti bívati nahájati se obstáti/obstájati ohraníti/ohrániti se trájati

9. ostáti2 v oslabljenem pomenu kdo/kaj tudi vnaprej imeti stanje, lastnost (brez/od) koga/česa / proti komu/čemu / za/ob/na koga/kaj / pri kom/čem / s kom/čim / kje /kako/ , Sam1 — pSam2–6'/Prislk': — /Prisln/: Sam1|xNs/p ž+/–| + GlagFk|St/L|Mo + p ∩ Sam2–6'/Prislk'|yRa/Vs/Ms/p ž+/–| /+ Prisln|wNs/p|/ Ostal je brez pameti, Ostal je brez imetja, Ostal je od brata, Ostal je proti razvoju, /Trdno/ je ostal za napredek, Ostal je na istem delovnem mestu, Ostal je na položaju predsednika, Ostal je na dopustu, Ostal je pri življenju, /Kljubovalno/ je ostal s šibkimi, Ostal je zadaj, Ostal je /pokonci/

10. ostáti0 brezos., v oslabljenem pomenu tudi vnaprej označeno kaj / kako , — Sam1'/Prisln'/Povdk: Glag3os.Fk|POS/St/Pro/Dog| + Sam1'/Prisln'/Povdk|wNs/p/dog| Še naprej je ostalo mraz/škoda/čudno/prav

11. ostáti1 kot vez kdo/kaj / komu/čemu biti tudi vnaprej označen-o kot kaj / kakšen / kateri / kolikšen / kako / koliko , Sam1/3: — (Prid')Sam1/2'/Pridk/v'/Prisln/kol'/Povdk: Sam1/3|xNs/p ž+/–| + Glagv + (Prid')Sam1/2'/Pridk/v'/Prisln/kol'/Povdk|wLs/p| Dekle je ostala učiteljica, Dekle je ostalo vešče slovenščine, Dekle je ostalo pridno/šolsko, Dekle je ostalo tiho, Dekle je ostala dolžna veliko denarja, Tu mu je ostalo dobro, brezos. Ostalo je veliko

mat. ostáti1 kaj ne prenehati biti , Sam1: —: Sam1|xKols/p ž abstr.+| + GlagFk|St/Pro| Pet v sedemindvajset gre petkrat, ostane dveVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek