ostáti z/s ostánem z/s ST/DNTDg/Pr dov.

1. ostáti z/s2 v posplošenem pomenu kdo/kaj nadaljevati določeno stanje/lastnost ali razmerje s kom, sodelovati s kom , Sam1 — pSam6: Sam1|xNs/p ž+/–| + GlagFk|St/Pro|Mo + p ∩ Sam6|yRas/p ž+/– abstr.| Ostal je z uporniki, Ostal je s šibkimi ; prim. simpatizírati z/s sodelováti z/sVir: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Komentiraj slovarski sestavek